Overlijden Deurne Fichenr 1902 akte 6464
   In het jaar negentien honderd twee, den dertienden ------------------------------------------------
Mei ----------------- zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
DEURNE EN LIESSEL, provincie Noord-Brabant, verschenen ---------------------------------
Philippus Henricus van Ooijen ------------------------------------ oud vijf en zestig --------- jaren,
van beroep zonder --------------------------------------------- wonende te Deurne en Liessel ------
----------------------------------- en Johannis Joseph Janssens(?) --------------------------------- oud
een en dertig --------------------- jaren, van beroep Klerk ter secratarie ---- ------------------------
wonende te Deurne en Liessel ---------------------------------------------- die ons verklaarden dat
Anna Catharina Rögels -------------------------------------------------------------------------------------
geboren te Sevenum ---------------------------- oud een en zestig jaren -------------- , van beroep
zonder ---------------------------------------------------- wonende te Deurne en Liessel --------------
dochter van Peter Jozef Rögels en van Anna Mech-
tildis Poell, beiden overleden, weduwe van Francis
van de Ven ------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------- is overleden
den elfden Mei ----------------------------------------------------------------- negentien honderd twee
te Deurne en Liessel                         des     voormiddags om vijf ---------------- ure. ------------
  Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke, na gedane voorlezing aan de aangevers,
is getekend door ons, met hen -----------------------------------------------------------------------------

P H v ooijen
J.J. Janssens                                                    De Ambtenaar van den Burgelijken Stand,
                                                                          ??


64 In het jaar negentien honderd twee, den dertienden Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente DEURNE EN LIESSEL , provincie Noord-Brabant , verschenen Philippus Henricus van Ooijen oud vijf en zestig jaren, van beroep zonder wonende te Deurne en Liessel en Johannis Joseph Janssens(?) oud een en dertig jaren, van beroep Klerk ter secretarie wonende te Deurne en Liessel die ons verklaarden dat Anna Catharina Rögels geboren te Sevenum oud een en zestig jaren, van beroep zonder wonende te Deurne en Liessel dochter van Peter Jozef Rögels en van Anna Mechtildis Poell , beiden overleden, weduwe van Francis van de Ven is overleden den elfden Mei negentien honderd twee te Deurne en Liessel des voormid dags om vijf ure.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke, na gedane voorlezing aan de aangevers, is getekend door ons, met hen
De Ambtenaar van den Burgelijken Stand, ??
P H v ooijen
J. J. Janssens

Ronald Poell
Realisatie 2006-12-17; Laatste wijziging 2010-11-30
All content on this page is licensed under a Creative Commons License
Valid XHTML+RDFa