Historische documenten van de ARcen TAK

 


Petrus Johannes Hubertus Poell (1890-11-20 - 1974-06-16)

    Utrechtsch Nieuwsblad 1922-09-30 pagina 3 Burgerl. Stand (ondertrouw)

    Utrechtsch Nieuwsblad 1922-10-11 pagina 3 Burgerl. Stand (huwelijk)


Johanna Smits (1899-12-03 - 1976-09-01)

    Utrechtsch Nieuwsblad 1922-09-30 pagina 3 Burgerl. Stand (ondertrouw)

    Utrechtsch Nieuwsblad 1922-10-11 pagina 3 Burgerl. Stand (huwelijk)

    Utrechtsch Nieuwsblad 1923-09-07 pagina 3 Burgerlijke Stand (moeder)


Elisabeth Juliana Catharina Poell (1923-08-23 - )

    Utrechtsch Nieuwsblad 1923-09-07 pagina 3 Burgerlijke Stand (geboorte)


Lambert Johan Joseph Marie Poell (1872-03-22 - 1936-01-07)

    Vijf lezingen: God, Eigendom, Huisgezin, Staat, Kerk. (1906)

    De Duitsche Ridders te Gemert (1923-12-20)

    Gemert in den Franschen Tijd (1925-02-26)


Anna Mechtildis Poell (1802-03-11 - 1851-11-20)

    Overlijden Deurne Fichenr 1902 akte 64 (moeder)


Ronald Poell

    Mémoire D.E.A. (1984-09)


A.M. Kollewijn Nz. en M.J. Kollewijn

    De volledige geschiedenis van 1813. Hoe Nederland wêer onafhankelijk werd. (± 1913)